Enlarge text
Velkommen til PFA's whistleblower-system

Tak fordi du indberetter en bekymring.

PFA-koncernen er en organisation, der reagerer på væsentlig og vigtig information. Der må ikke herske tvivl om ledelsens og medarbejdernes troværdighed.

Denne hjemmeside giver dig mulighed for at reagere, hvis du har mistanke om eller er vidende om ulovligheder, svindel eller andre uredelige forhold på en sikker og fortrolig måde. Hvis din henvendelse drejer sig om andet, så kontakt venligst den lokale ledelse.

Vi vil gerne opfordre dig til at angive dit navn.

Uanset om du gør det eller ej, beder vi dig om, at oprette en sikker postboks. Det gør det sikre og nemmere, at kommunikere med os. 
Læs mere »

Hvad kan du indberette?
Vil du være anonym?  
Opret en sikker postboks

I denne portal kan du indberette alvorlige forhold, der relaterer sig til ansatte i PFA-koncernen . 

De forhold du kan indberette er fx.

 • Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, afpresning, bedrageri og dokumentfalsk

 • Overtrædelse eller potentielle overtrædelser af den finansielle lovgivning

 • Markedsmisbrug, herunder markedsminipulation, insiderhandel og øvrig misbrug af intern viden
 • Hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og illegale aktiviteter

 • Væsentlige brud på arbejdssikkerheden

 • Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet

 • Fysisk vold, diskrimination og seksuelle krænkelser

Forhold som mobning, utilfredshed med løn, samarbejdsvanskeligheder mv. kan du ikke anmelde i dette system, men du kan i stedet indberette dette gennem vores normale kanaler, som fx ledelse eller HR.

Hvis du vil sikre, at du er anonym, skal du gøre følgende:

 • Hvis det er muligt, skal du ikke indberette fra en computer, der er udleveret af PFA.

 • Benyt ikke en computer, der er opkoblet på PFA’s netværk/intranet.

 • Tilgå whistleblower-systemet direkte ved at kopiere eller skrive URL-adressen over i din internetbrowser i stedet for at klikke på et link.

 • Lad være med at skrive dine egne personlige oplysninger.

 

Når du sender indberetningen, har du mulighed for at vælge, at du vil stå til rådighed for den videre undersøgelse ved at oprette en sikker postbox. 

Vi anbefaler, at du stiller dig til rådighed, da vi måske ikke kan færdigbehandle sagen uden yderligere oplysninger fra dig

Når du opretter en postbox, får du tildelt et sagsnummer, og du vælger selv et password. Du bruger disse, når du logger ind i postboxen for at se, om der er stillet spørgsmål til dig.

Uanset om du er anonym eller skriver dit navn, beder vi dig om at oprette en postbox. Det gør det sikre og nemmere at kommunikere med os. 

Al kommunikation foregår naturligvis anonymt, hvis du ønsker det.